“ما همواره سعی می کنیم تا بهترین خدمات را به شما مشتریان ارائه دهیم چرا که معتقد هستیم بزرگترین سرمایه ما مشتریان ما هستن .”محمد کریمی/مدیرعامل

با ما نمرتون بیسته!!!

کمی با

ما بیشتر آشنا بشو

شرکت تحقيقاتی گياهان دارويی بيست لند با همت تيمی متشكل از متخصصان و اطبا سنتی در سال ١٣٨٤ تاسيس شد.

كادر علمی و تحقيقاتی شركت بيست لند پزشكان،داروسازان،كارشناسان و محققان طب سنتي باسابقه در زمينه گياهان دارويی هستند در مجموع كادر تخصصی شركت،قابليت و تجربه مناسبی در زمينه فرمولاسيون و توليد صنعتی داروهای گياهی دارند كه با نگاه به نياز بازار اقدام به توسعه فرمول هاي جديد و توليد داروهای گياهی كرده است از گياهان دارويی كه از منابع معتبر تهيه شده بعد از تاييد مشخصات كمی و كيفی جهت توليد اشكال دارويی از قبيل كرم،محلول،قرص،ساشه و شامپو استفاده ميگردد.

همچنين بخش تحقيقاتی و آموزش شركت بيست لند به منظور فرهنگسازی و استفاده صحيح از طب سنتی و نحوه استفاده از داروهای گياهی،مشاوره رايگان ارائه می دهد.